Op 20 januari jl. heeft de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin hij voorstelt mediation een wettelijke basis te geven. Lees meer over dit wettelijke voorstel en de noodzaak hiervan in Hertoghs Beschouwt #152 Mediationwetgeving: what else? Het betreffende artikel...

Wij zijn bezig onze administratie bij te werken; graag ontvangen wij daarbij uw hulp. Binnenkort ontvangt u van onze secretaris een e-mail met uw gegevens zoals deze op dit moment bij ons bekend zijn. Hierbij het verzoek deze gegevens te controleren en naar ons terug te...

Hierbij informeren wij u dat de volgende Algemene Ledervergadering van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) zal plaatsvinden op woensdag 10 juni 2020. De locatie, het tijdstip en de exacte invulling volgt binnenkort. Na afloop van de ledenvergadering zal ook dit keer een interessante lezing worden...

De volgende Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) vindt plaats op dinsdag 12 november a.s. om 16.00 uur ten kantore van Smink Kok Lentink Accountants en Belastingadviseurs te Bunschoten aan de Burgwal 1, 3752 XA. De ontvangst is vanaf 15:30 uur. In aansluiting...