Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM)

SYMPOSIUM ‘KLACHTBEHANDELING IN BELASTINGZAKEN d.d. 17 DECEMBER 2020

Beste VFM leden en geïnteresseerden,

Zoals eerder gecommuniceerd, kon het symposium over klachtbehandeling in belastingzaken helaas geen doorgang vinden op de oorspronkelijke datum, te weten 10 juni. Hierbij delen wij u mee dat het symposium is verplaatst naar donderdag 17 december 2020 van 16.00-18.00 uur. De locatie is wederom Den Haag.

Sprekers deze middag zijn:

  • mevrouw mr. A.H. (Anke) van Leeuwen (MfN mediator en klachtbehandelaar Belastingdienst) en
  • de heer mr. R.F.B. (Reinier) van Zutphen (Nationale ombudsman)

Aansluitend vindt er een borrel plaats.

Een uitnodiging met meer informatie over deze middag en de mogelijkheid tot aanmelding volgt medio oktober 2020.

Uiteraard zijn wij ons bewust van de huidige situatie en de onzekerheden die de ontwikkelingen omtrent het coronavirus met zich meebrengen. Wij houden de informatie vanuit de rijksoverheid nauwgezet in de gaten en zullen het symposium vormgeven met inachtneming van de (eventueel nog) van toepassing zijnde overheidsmaatregelingen.

Vooralsnog zien wij u graag op 17 december.