Lidmaatschap

Lid worden

WIE KUNNEN LID WORDEN?

Voor het lidmaatschap is niet vereist dat men een mediatoropleiding heeft gevolgd.
Leden van de NOB, het RB en de NVAB kunnen zonder meer lid worden. Dat geldt ook voor medewerkers van de Belastingdienst en de rechterlijke macht in een fiscale functie. Ook degenen die in het verleden tenminste 10 jaar lid zijn geweest van de NOB, het RB of de NVAB, of tenminste 10 jaar werkzaam zijn geweest bij de Belastingdienst of rechterlijke macht in een fiscale functie kunnen zonder meer lid worden.
Degenen die niet voldoen aan de voorgenoemde criteria kunnen op basis van artikel 5 van de Statuten ontheffing daarvan verzoeken aan het bestuur. Dat verzoek is vormvrij. Meestal stuurt men een CV in. De secretaris agendeert het verzoek en het bestuur besluit op basis van de ontvangen informatie.
 
Aanmelding
Aanmelding geschiedt door middel van het invullen van onderstaand aanmeldingsformulier.
 
Contributie
De contributie bedraagt € 120,- per kalenderjaar.
 
Is
Is verbonden aan
Woont of werkt binnen het ressort van het Gerechtshof
S.v.p. aankruisen het geen voor u van toepassing is.
Alleen van toepassing als u zich als mediator heeft ingeschreven bij de betreffende Gerechten
Ondergetekende geeft het bestuur van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) toestemming om zijn/haar gegevens zoals die zijn opgenomen in het ledenbestand van VFM (naam, adres, telefoonnummers, werkgever/kantoor, gevolgde mediationopleiding, registraties, beroepsorganisatie, relevante kennis en ervaring) door te geven aan
Korte beschrijving van relevante kennis en ervaring: