Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Vastgesteld door het bestuur op grond van artikel 22 van de Statuten. Laatst gewijzigd op 6 juni 2023.

Huishoudelijk reglement