RvA/CvB

RVA en CVB

Raad van Advies en Commissie van Beroep

De Raad van Advies bedient het Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. De Commissie van Beroep heeft tot taak te beslissen in gevallen van beroep tegen beslissingen van het Bestuur als in deze Statuten bepaald.
DE RAAD VAN ADVIES BESTAAT UIT:

Mr. J.G. Kuiper

Mr. M. Bakker

Mr. Th. Groeneveld

DE Commissie VAN BEROEP BESTAAT UIT:

Mr. V.M.M. Crijns

Mr. Dr. M.B.A. van Hout

Mr. A.E. Sutorius-van Hees