Mediation in belastingzaken

Mediation in belastingzaken

29 januari 2024

Rob Havenga heeft in het NJB een artikel geschreven over mediation in belastingzaken. In dit artikel wordt de ontwikkeling van de fiscale mediation beschreven, waar je eigenlijk aan moet denken bij fiscale
mediation, wat eraan vooraf ging en wat de stand van zaken nu is. Afgesloten wordt met een conclusie en een aanbeveling. Lees hier het artikel.