Conflictdesk VFM

Conflictdesk VFM

1 december 2023

Bestuurslid Marloes Lammers heeft met Sylvester Schenk van het Register Belastingadviseurs een interview gehad over de oprichting van de conflictdesk. De conflictdesk is bedoeld om advocaten, accountants, belastingadviseurs, bedrijfsfiscalisten, etc. de weg te wijzen naar alternatieve geschilbeslechting en dus uit het doolhof te geraken. Het artikel dat hierover is geschreven, is verschenen in het Register en is ook hier te lezen.