Mediation in belastingzaken anno 2023

Mediation in belastingzaken anno 2023

2 juni 2023

Voor een belastingadviseur is het nuttig om te weten wanneer mediation zinvol is en hoe dat dan in het werk gaat. De rol van de belastingadviseur in de mediation is die van partijbegeleider. De kans dat mediation succesvol is, hangt vaak af van de houding/intentie van de partijen. Een belastingadviseur die in standpunten blijft hangen (ook al zouden die terecht zijn), bewijst zijn cliënt die wel een oplossing wil dan geen goede dienst. In dit artikel geeft Arnaud Booij kort aan hoe mediation in belastingzaken werkt, zodat de belastingadviseur kan zien hoe hij zijn rol als partijbegeleider het beste kan uitoefenen