2022-1 TBSH ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN MEDIATION IN FISCALE STRAFZAKEN

2022-1 TBSH ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN MEDIATION IN FISCALE STRAFZAKEN

22 februari 2023

Roelof Vos en Diede Molenaars schreven al eerder over mediation in fiscale strafzaken. In hun vorige artikel beschreven zij onder meer dat was aangekondigd om een conceptwetsvoorstel ‘mediation’ in consultatie te brengen, dat mediation in fiscale zaken sinds 2005 mogelijk is maar nog steeds beperkt wordt ingezet, en hoe mediation in het commune strafrecht – als wettelijk verankerd instrument – succesvol wordt ingezet. Dit alles om zo de opmars te maken naar mediation in fiscale strafzaken. Nu, ruim anderhalf jaar verder, beschrijven zij de relevante ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden op het gebied van mediation, en meer specifiek hoe het nu staat op het gebied van mediation in fiscale strafzaken. Lees verder