NIEUWSFLITS ZOMER 2021

NIEUWSFLITS ZOMER 2021

1 augustus 2021

Hopende dat u allen in goede gezondheid verkeert, heten wij u van harte welkom bij deze nieuwe nieuwsflits van de VFM.

Na het lezen van deze nieuwsflits bent u op de hoogte van de belangrijkste wetenswaardigheden en ontwikkelingen op het gebied van mediation in belastingzaken. Daarnaast treft u een terug- en vooruitblik aan van onze evenementen.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsflits of wilt u zelf een onderwerp aandragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onderaan dit nieuwsbericht treft u onze contactgegevens.

Hartelijke groet,

Het bestuur van de VFM

 

Terugblik ALV en symposium 17 december 2020

Na de ALV op 17 december 2020 is een digitaal symposium georganiseerd met het thema “klachtbehandeling in belastingzaken”. Tijdens dit symposium hebben Anke van Leeuwen (Mfn mediator en klachtbehandelaar bij de Belastingdienst) en Reinier van Zutphen (Nationale ombudsman) een presentatie gehouden. Vervolgens is er onder leiding van onze voorzitter Arnaud Booij een levendige discussie gevoerd aan de hand van een aantal prikkelende stellingen, waarbij deelnemers (digitaal) konden reageren en/of hun vragen konden stellen aan de sprekers.

Van dit symposium is een verslag gemaakt en gepubliceerd in het WFR: B.F.M. de Koning, ‘Klachtbehandeling in belastingzaken’, WFR 2021/31. Klik hier voor toegang tot het verslag.

  

Terugblik ALV 9 juni 2021

Op 9 juni 2021 heeft de VFM wederom een ALV georganiseerd. Tijdens deze ALV zijn Erik Smink en Jurgen Kuiper benoemd tot Lid van Verdienste en is Theo Groeneveld benoemd tot Erelid. De oorkondes zijn digitaal uitgereikt en later per post bezorgd. Wij hopen dat deze een mooie plek hebben gekregen. Via deze weg willen wij deze drie heren nogmaals bedanken voor hun inzet voor de VFM.

Naast de behandeling van de agenda van de ALV zijn er nog twee onderwerpen belicht uit het oogpunt van fiscale mediation:

Heleen Elbert heeft ons met een door mediation getinte bril naar de toeslagenaffaire laten kijken. Als fiscalist bracht Heleen Elbert als eerste dit onderwerp onder ogen binnen de vakgroep. Daarnaast wordt zij bij naam genoemd in het toeslagenrapport. Logischerwijs was zij dan ook de aangewezen persoon om dit onderwerp via een nieuwe invalshoek te belichten, namelijk die vanuit fiscale mediation en de mogelijke oplossingen die de huidige wetgeving kan bieden.

Daarnaast heeft André van der Velde ons bijgepraat over de VFM conflictdesk Het concept waarbij laagdrempelig om de tafel wordt gegaan bij fiscale problemen ter voorkoming van ernstige escalatie bij hun cliënten. André van der Velde heeft hier de problematiek geschetst. De mogelijkheid zou moeten bestaan om iets bespreekbaar te maken zonder hierbij direct belanghebbende te zijn, bijvoorbeeld de accountant voor zijn cliënt met een fiscale kwestie. Denk in dit geval bijvoorbeeld aan het geval van een adviseur die in een fiscaal dossier van zijn cliënt is vastgelopen, en er een patstelling met de belastingdienst is. Als proef zijn enkele interventies uitgevoerd in de praktijk en die hebben mooi laten zien hoe de VFM conflictdesk een goede aanvulling zou zijn bij het oplossen van geschillen.

 

Nieuwspoort 9 juni 2021

Op 9 juni 2021 is onze voorzitter Arnaud Booij ook aangeschoven bij het WFR Fiscaal Café om te spreken over het onderwerp “fiscale rechtsbescherming”.

De kinderopvangtoeslagaffaire heeft het gebrek aan rechtsbescherming overduidelijk bewezen. Tax litigator Rosery Niessen-Cobben en de fiscaal advocaten Guido de Bont en Arnaud Booij hebben in dat licht gesproken over onder meer de beginselen van behoorlijk bestuur, de toepassing van de hardheidsclausule, het recht van de burger als de overheid een bedreiging vormt en de menselijke maat bij massale fiscale processen.

 

Wetgevingsproces – Folkert Idsinga

Op 19 mei 2021 heeft het bestuur met Folkert Idsinga gesproken. Folkert Idsinga is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamer van de VVD. Daarvoor was hij actief in de fiscale praktijk, voornamelijk op het gebied van de omzetbelasting. Doel van het gesprek was om te bezien of Folkert Idsinga de inzet van mediaton in belastingzaken vanuit de politiek kan ondersteunen. Door het bestuur is het idee geopperd om dit te bewerkstelligen door een ministeriële regeling, nu het mediation wetgevingsproces vooralsnog is gestrand. Momenteel is het bestuur bezig om een “regeling” op te stellen welke wij aan de Folkert Idsinga zullen overhandigen, zodat deze met steun van D66 Staatssecretaris Vijlbrief onder de aandacht gebracht kan worden. Wordt vervolgd!

 

Vooruitblik ALV en VFM-middag 8 december 2021  

Op woensdag 8 december 2021 van 16:00 tot 18:00 uur organiseert de VFM de halfjaarlijkse ALV en VFM-middag. Het onderwerp van deze middag zal in het teken staan van “de rol van de rechterlijke macht bij fiscale mediation”. Hiervoor zullen wij een aantal sprekers uit de praktijk uitnodigen.

Vanwege de huidige stand van zaken houden wij het voorlopig op een online bijeenkomst. Indien de maatregelen dit toelaten gaat onze voorkeur uit naar een fysieke bijeenkomst. Een uitnodiging met meer informatie over deze middag en de mogelijkheid tot aanmelding volgt later dit jaar. Wij houden u op de hoogte!