“DEALMAKING MET DE FISCUS DEEL II’ OP 6 APRIL 2022 (DIGITALE BIJEENKOMST)

“DEALMAKING MET DE FISCUS DEEL II’ OP 6 APRIL 2022 (DIGITALE BIJEENKOMST)

4 maart 2022

Op woensdag 6 april 2022 organiseert de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) een digitale middag over: ‘Dealmaking met de fiscus II’. Deze digitale bijeenkomst is het vervolg op het symposium van woensdag 8 december 2021 ‘Dealmaking met de fiscus’. De middag zal beginnen om 16:00 uur en zal om 18:15 uur afgelopen zijn. In het symposium staat het constructieve gesprek met de Belastingdienst centraal om gezamenlijk tot een optimale oplossing te komen Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de communicatie zo goed mogelijk verloopt als er sprake is van een belangentegenstelling met de Belastingdienst. Er zal veel aandacht zijn voor de praktische kanten en er zullen tips worden gegeven. Het uitgangspunt van de workshop is Harvard onderhandelen. (zie presentatie)  Ook indien je niet aanwezig kon zijn bij het eerdere deel, is dit symposium goed te volgen.

Tijdens deze middag zullen een aantal sprekers jullie meenemen in de communicatie met de Belastingdienst. De sprekers zullen afkomstig zijn uit o.a. de belastingadvies, de advocatuur en natuurlijk de Belastingdienst.

Wat betreft de sprekers geven wij nog niet al te veel weg. Enkel het feit dat Kyung van Kalsbeek deze middag een van de sprekers zal zijn. Kyung van Kalsbeek is klantcoördinator bij de Belastingdienst voor Grote Ondernemingen. Daarnaast is hij mediator, trainer en docent, zie ook zijn Website. Kyung van Kalsbeek is dan ook de uitgelezen persoon om het verhaal vanuit de Belastingdienst uiteen te zetten. Daarnaast zal Arnaud Booij als dagvoorzitter optreden.

Dealmaking is, net als conflicthantering- en oplossing, een vorm van complexe besluitvorming onder spanning. Er zijn verschillende belanghebbenden, met belangen die niet alleen convergeren, maar ook divergeren. En of er een deal komt, en zo ja welke, doet ertoe voor alle betrokkenen. Het doel van deze middag is een interactieve middag te verzorgen waarbij de sprekers in discussie zullen gaan met de deelnemers. Ter voorbereiding hierop vragen wij jullie bij de aanmelding je eigen vragen met betrekking tot conflicten in te dienen die jullie tijdens deze middag besproken willen hebben.

De VFM-middag is bestemd voor leden van de Vereniging voor Fiscale Mediation, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, het Register Belastingadviseurs, de Nederlandse Vereniging van Advocaat-Belastingkundigen en medewerkers van de Belastingdienst en de rechterlijke macht. Aanvraag puntentoekenning 2 PE-punten voor het RB en de MfN is ingediend (eerdere jaren altijd toegewezen).

Kosten Symposium

Aan de deelname van deze middag mét certificaat PE-punten is een bijdrage van € 50 verbonden. Mocht je als niet-lid na afloop van het symposium besluiten om lid te worden van de VFM, dan worden deze kosten weer kwijtgescholden. Wil je het symposium enkel bijwonen? Dan is dit gratis voor zowel leden als niet-leden.

Aanmelden

Aanmelden kan enkel door onderstaand formulier in te vullen. Indien je aanspraak wilt maken op PE-punten verzoeken wij om ook je adresgegevens in te vullen i.v.m. de factuur. Mocht je nog vragen hebben, kun je een e-mail sturen naar secretaris@vfmmediation.nl .

De link waarmee jullie kunnen deelnemen aan het symposium zal tijdig worden gedeeld.

Wij hopen u digitaal te mogen verwelkomen op woensdag 6 april 2022!