SAVE THE DATE: VFM-LUSTRUM CONGRES 1 DECEMBER 2022 ‘RELATIEPROBLEMEN MET DE FISCUS’

SAVE THE DATE: VFM-LUSTRUM CONGRES 1 DECEMBER 2022 ‘RELATIEPROBLEMEN MET DE FISCUS’

30 april 2022

Op donderdag 1 december 2022 organiseert de VFM haar derde Lustrum Congres met als onderwerp Relatieproblemen met de Fiscus’. Onder de druk van actuele ontwikkelingen is de relatie met de Belastingdienst aan het veranderen. Het vertrouwen in de overheid en de Belastingdienst in het bijzonder zal hersteld moeten worden.  Vanuit de politiek is er de roep om de burgers beter te beschermen door nieuwe maatregelen te treffen. De macht die Belastingdienst had lijkt minder vanzelfsprekend te worden. Dat zal ertoe leiden dat Belastingdienst en belastingplichtige anders, horizontaler, met elkaar om zullen moeten gaan om de relatieproblemen die er nu liggen goed op te lossen. Tijdens het congres zal vanuit verschillende invalshoeken (Belastingadvieskantoren, Rechterlijke macht, Wetenschap en Belastingdienst) aandacht besteed worden aan de relatieproblemen en hoe die op constructieve manieren samen uit de wereld kunnen worden geholpen. Uiteraard zal de toegevoegde waarde van mediation in het belastingrecht daarbij uitgebreid belicht worden.

Het uitgangspunt is dat deze bijeenkomst fysiek gehouden zal worden, uiteraard onder voorbehoud van de op dat moment geldende maatregelen. Indien deze bijeenkomst fysiek gehouden wordt zal er na afloop een borrel gehouden worden. Voor nu vragen wij deze middag in uw agenda te reserveren. Vanaf 1 oktober a.s. is het mogelijk om u aan te melden via de website voor deze middag. Vanzelfsprekend is het mogelijk om aan deze middag Permanente Educatie punten te verbinden.