STAND VAN ZAKEN MEDIATIONWETGEVINGSTRAJECT

STAND VAN ZAKEN MEDIATIONWETGEVINGSTRAJECT

2 oktober 2020

Inleiding

Op donderdag 3 september jl. heeft overleg plaatsgevonden tussen de VFM en vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid over het mediationwetgevingstraject. Vanuit het VFM bestuur waren de heren John Heezen, André van der Velde en Roelof Vos aanwezig

 

Het Ministerie is naar aanleiding van de kamerbrief van de minister d.d. 20 januari jl. van start gegaan met een nadere uitwerking van alle onderdelen die vallen binnen de voorgestelde ‘Wet beëdigd mediator’. In dat kader houdt het ministerie individuele gesprekken met verschillende mediation organisaties. Na deze gesprekken zal een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Hiervoor wordt de VFM ook uitgenodigd.

In het wettelijk register moeten specialisaties worden opgenomen
Het eerste gedeelte van het overleg had betrekking op het wettelijk register dat in het leven wordt geroepen. Dient dit register specialisaties zoals ‘fiscaal’ te bevatten en zo ja, welke vereisten zouden daaraan moeten worden gekoppeld. Vanuit het bestuur is hierop bevestigend beantwoord. Iemand die mediator is en is aangesloten bij een beroepsorganisatie zou in het register mogen worden opgenomen. Het zou wenselijk zijn een onderscheid te maken op basis van ervaring. Onervaren mediators zouden moeten worden verplicht co-mediations te doen met een ervaren mediator. Het bestuur stelt verder voor de overige kwaliteitsvereisten over te nemen van de MfN, geen herbeoordeling in de wet op te nemen en mediators te verplichten een beroepsaansprakelijkheids-verzekering af te sluiten.

Mediation in belastingzaken moet worden gestimuleerd
Het tweede gedeelte betrof de vraag of mediation in belastingzaken zou moeten worden gestimuleerd. Het bestuur heeft hier bevestigend op geantwoord. Mediation leent zich voor elk rechtsgebied en voor belastingzaken in het bijzonder. Echter, op dit moment heerst bij de Belastingdienst weerstand voor mediation. Dit zal veranderen zodra er een mediationwet komt. De situatie bij de Belastingdienst laat zien hoe belangrijk deze wet is.

Tot slot
Indien de medewerkers van het Ministerie verdere vragen/opmerkingen hebben, zullen zij contact opnemen met het bestuur. Zodra bekend is op welke datum het rondetafelgesprek zal plaatsvinden, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Op vrijdag 11 september jl. is over voornoemd overleg met het Ministerie een nabespreking met de leden van de VFM gehouden.