SYMPOSIUM ‘DEALMAKING MET DE FISCUS’ WOENSDAG 8 DECEMBER 2021

SYMPOSIUM ‘DEALMAKING MET DE FISCUS’ WOENSDAG 8 DECEMBER 2021

16 november 2021

Op woensdag 8 december 2021 organiseert de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) een middag over: ‘Dealmaking met de fiscus’. Deze bijeenkomst wordt online gehouden.

Tijdens deze middag zal Joost Maassen ons meenemen in de wereld van ‘dealmaking’. Joost Maassen is Negotiation & Conflict Engagement Professional. Hij werkt als mediator, consultant, trainer en coach voor Dialogue B.V. Voor meer informatie over Joost, zie LinkedIn | Website

Daarnaast zal Kyung van Kalsbeek deze middag optreden als side-kick. Kyung van Kalsbeek is klantcoördinator Belastingdienst Grote Ondernemingen én mediator, trainer en docent, zie Website

Dealmaking is, net als conflicthantering- en oplossing, een vorm van complexe besluitvorming onder spanning. Er zijn verschillende belanghebbenden, met belangen die niet alleen convergeren, maar ook divergeren. En of er een deal komt, en zo ja welke, doet er toe voor alle betrokkenen.

Mensen maken systematische, voorspelbare fouten bij het nemen van beslissingen. Onder spanning neemt die neiging toe. Een belangrijk aspect van dealmaking is het verminderen van het risico dat er onnodig geen deal, of een suboptimale deal tot stand komt, door de kans op dit soort systematische, voorspelbare fouten te verkleinen.

Dit is wat Joost doet vanuit een onafhankelijke, onpartijdige en neutrale positie, in zijn rol als mediator of facilitator bij onderhandelingen over een geschil of een transactie. Vanuit deze ervaring deelt hij kennis en ervaring die je ook als partijdig belanghebbende bij een deal (partij, vertegenwoordiger, belangenbehartiger, adviseur) van pas kan komen om sub-optimale besluitvorming bij dealmaking te verminderen.

Programma:

15:30  (Digitale) inloop

16:00  Opening:

  • Roelof Vos, bestuurslid en secretaris VFM en advocaat bij Hertoghs Advocaten te Rotterdam

16:05  Workshop dealmaking:

  • Joost Maassen, mediator, consultant, trainer en coach bij Dialogue B.V.
  • Kyung van Kalsbeek, klantcoördinator Belastingdienst Grote Ondernemingen, én mediator, trainer en docent

17:00  Pauze

17:15   Workshop dealmaking (vervolg)

18:15 Einde workshop

De VFM-middag is bestemd voor leden van de Vereniging voor Fiscale Mediation, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, het Register Belastingadviseurs, de Nederlandse Vereniging van Advocaat-Belastingkundigen en medewerkers van de Belastingdienst en de rechterlijke macht. Aanvraag puntentoekenning 2 PE-punten voor het RB en de MfN is ingediend (eerdere jaren altijd toegewezen).

Aan de deelname van deze middag mét certificaat PE-punten is een bijdrage van € 50 verbonden. Overige deelname is gratis.

Heeft u interesse in deze middag? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar secretaris@vfmmediation.nl .Als u in aanmerking wilt komen voor PE punten dan moet u uw naam en voorletters alsmede uw mediatorcode of geboortedatum vermelden. Voorafgaande aan de deelname ontvangt u een Zoomlink.