STAND VAN ZAKEN: CONCEPTWETSVOORSTEL MEDIATION

STAND VAN ZAKEN: CONCEPTWETSVOORSTEL MEDIATION

25 juni 2021

De Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker gaat in bijgevoegde brief van 25 juni 2021 in op de rondetafelbijeenkomsten en een informele consultatieronde die hebben plaatsgevonden over het conceptwetsvoorstel mediation.

Uit de verschillende bijeenkomsten, gesprekken en schriftelijke reacties is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is voor het conceptwetsvoorstel dat in de informele consultatieronde is voorgelegd. Daarom heeft de Minister voor Rechtsbescherming besloten dit conceptwetsvoorstel niet in consultatie te brengen. Dit laat onverlet dat hij het belang van mediation onderschrijft en het gebruik ervan wil stimuleren.

Voor de uitgebreide afweging verwijzen wij jullie graag naar de brief van minister Dekker.